Seminarhelg oktober 2013 - foto: Toril Dalen

Gruppeøvelse tuba-, euphonium- og baritonegruppa.jpg
Gruppeøvelse tuba-, euphonium- og baritonegruppa.jpg
Horn- og baritone.jpg
Horn- og baritone.jpg
Horn- og trombonegruppeøving.jpg
Horn- og trombonegruppeøving.jpg
Kornettgruppa.jpg
Kornettgruppa.jpg
Kornettgruppeøving 1.jpg
Kornettgruppeøving 1.jpg
Kornettgruppeøving 2.jpg
Kornettgruppeøving 2.jpg
Trombone- og euphonium.jpg
Trombone- og euphonium.jpg
Tubagruppa.jpg
Tubagruppa.jpg