I hine haarde dage - bilder fra gamle dager

(Alle bilder er fra boka "Røn Musikklag 75 år" ført i pennen av Ola Fystro)

Fra slutten av 30-årene.jpg
Fra slutten av 30-årene.jpg
M. Dølven.jpg
M. Dølven.jpg
Nils Wiste.jpg
Nils Wiste.jpg
Røn stadion.jpg
Røn stadion.jpg
Ungdomsstemne i Ulnes 1950.jpg
Ungdomsstemne i Ulnes 1950.jpg
gamle dager.jpg
gamle dager.jpg
Øvingskveld.jpg
Øvingskveld.jpg