Historien om Røn Musikklag

Historien om Røn Musikklag er godt dokumentert, både med bilder og skriftlige kilder, allerede fra oppstarten i 1911. Vi vet hvem som var med på å starte korpset, og flere av de aller første instrumentene finnes fortsatt.
 
 
 
 
 
 
Legg merke til tubaen på bildene. Den er fortsatt i korpsets eie og fullt spillbar. Den ble sist spilt på av Tomas Fystro i forbindelse med jubileumskonserten i 2011. Da spilte ei gruppe fra korpset på flere av de gamle instrumentene.

Kjært korps har hatt flere ulike navn. I 1912 stod det å lese i avisa Valdres at Røn Sang- og Hornmusikforening har aftenunderholdning. I 1913 ble navnet Røn Hornusikforening brukt. I tillegg har navnet blitt skrevet Røns Hornmusikforening, Røns Hornmusik, Røn Hornmusik, Røn Musiklag for til slutt å bli skrevet Røn Musikklag som vi kjenner det i dag.
 
 
 
 
Mer om korpset nyere historie finnes i festskriftet Andris Tuvmarken skrev i forbindelse med jubileet i 2011, og i jubileumsboken som ble utgitt i forbindelse med 75-årsjubileet i 1986.
 
 
 
 
Røn Musikklag

Kontaktperson:
Torbjørn Jacobsen

Tlf: +47 95239285

E-post:
post@ronmusikklag.no

Korpsets hovedsponsor:

Valdres Sparebank
www.slidrebanken.no