INGEBJØRG MOE (70) NYTT ÆRESMEDLEM I KORPSET

(Publisert 26.4.2014)

Ingebjorg.jpeg

Styret i Røn Musikklag har besluttet å tildele Ingebjørg Moe æresmedlemskap i korpset. Ingebjørg har i alle år vært en av korpsets viktigste støttespillere. Det har aldri vært nei i hennes munn når vi i korpset har spurt henne om å bistå i ulike sammenhenger.

Ingebjørg vokste opp i en familie der Røn Musikklag alltid har vært en viktig del av livet, med både far, bror og nå sønn som medlem.

Hun var i mange år også en svært viktig drivkraft for skolekorpset i kommunen, og hun har vært, og er fortsatt, en svært viktig aktør for hele det øvrige kulturlivet i Vestre Slidre kommune. Både gjennom jobben hennes ved kulturkontoret, men også i form av entusiasmen og dugnadsånden hun framviser på fritiden i tillegg.

Utnevnelsen ble presentert i forbindelse med feiringen av 70-årsdagen hennes på Valdres folkemuseum nå i kveld lørdag.

Ingebjørg Moe er med dette korpsets tredje æresmedlem. Fra før av er Finn Helge Lyster og Trevor Ford æresmedlemmer i korpset.

Vi gratulerer så mye.