Sesongplan 2017 - 2018

Korpset øver på Røn skule mandager kl. 19.00 - 21.30.


HØSTEN 2017:

25. - 27.8 Seminarhelg Gjøvik.
16.9 Støttekonsert Røn Samfunnshus med Røn Band, PopKor'n, Røn Bygdekvinnelag m.fl. - AVLYST OG UTSATT
27.10 Konsert sammen med Fjellblom Musikklag og Ulnes Musikklag i Kvamshall kl. 19.00. Fri entre.
10.11 Kulturkveld i Vestre Slidre. Musikklaget deltar. NB: Flyttet fra 11.10.
3.12 Slidredomen - musikklagets tradisjonsrike adventskonsert. Mer informasjon kommer.
18.12 Vi er med og spiller og synger jula inn i Røn kyrkje.

VÅREN 2018:

12. - 14.1 Seminarhelg Røn skule.
2. - 3.2 Kabaret nr 21 med Røn Musikklag og venner. Mer informasjon kommer.
22.4 Konsert og basar med musikklaget. Mer informasjon kommer.
1.5 Spilling i forbindelse med 1. maiarrangement på Fagernes.
17.5 Tradisjonell 17.maifeiring i Vestre Slidre.
26.5 Lokalt korpstreff for korpsene i Valdres. Mer informasjon kommer.

Røn Musikklag

Kontaktperson:
Torbjørn Jacobsen

Tlf: +47 95239285

E-post:
post@ronmusikklag.no

Korpsets hovedsponsor:

Valdres Sparebank
www.slidrebanken.no